Σελίδα 1 από 1

Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 01 Απρ 2012, 11:02
από vidali
Στις 28/3/12,η μέρα ήταν αφιερωμένη στην Ελευθερία Εγγράφων.Αν και λίγο καθυστεριμένα παραθέτω τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή τη μόδα:

Ορισμός Ανοιχτών Προτύπων
«Ανοιχτό Πρότυπο» σημαίνει ένα πρότυπο:
1.Το οποίο υπόκειται σε πλήρη δημόσια αξιολόγηση και χρήση χωρίς περιορισμούς με τρόπο
ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
2.Χωρίς τμήματα ή επεκτάσεις που να εξαρτώνται από τύπους αρχειοθέτησης ή πρωτόκολλα τα
οποία δεν πληρούν τα ίδια τον ορισμό του Ανοιχτού Προτύπου.
3.Ελεύθερο από νομικές ή τεχνικές διατυπώσεις που περιορίζουν τη χρηστικότητά του από
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή επιχειρηματικό μοντέλο.
4.Με διαχείριση και επιπλέον ανάπτυξη ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μοναδικό προμηθευτή σε
μια διαδικασία ανοιχτή στην ισότιμη συμμετοχή ανταγωνιστών και τρίτων.
5.Διαθέσιμο σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από ανταγωνιστικούς προμηθευτές ή ως
πλήρης υλοποίηση ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τι είναι τα κλειστά πρότυπα;Κλειστά πρότυπα ονομάζουμε τα σύνολα προδιαγραφών για την υλοποίηση μιας δυνατότητας, ενός λογισμικού που δεν είναι διατυπωμένα ελεύθερα και που δεν μπορούν άλλοι προγραμματιστές να υλοποιήσουν ξανά. Για παράδειγμα, η μορφή αρχείων .DOC (και .XLS και .PPT)είναι μια κλειστή μορφή αρχείων που μόνο η Microsoft πραγματικά ξέρει πώς να υλοποιήσει. Οι άλλοι προγραμματιστές μπορούν να μαντέψουν από το αποτέλεσμα και με την χρήση αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) πώς λειτουργεί, αλλά πάντα θα τους ξεφεύγει κάτι.

Σημασία ανοιχτών προτύπων
Ένα από τα ανοιχτά πρότυπα είναι το πρότυπο εγγράφων ODF(Οpen Document Format)
που για την προώθηση του αναπτύχθηκε η σουίτα Libreoffice κύριος στόχος της οποίας ήταν η
πλήρης υποστήριξη του ODF.

Τα ορατά αποτελέσματα των Ανοιχτών Προτύπων είναι ότι μπορείτε:
•Να επιλέγετε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή εφαρμογή και να μπορείτε να διαβάζετε και
να επεξεργάζεστε όλα τα παλιά σας έγγραφα.
•Να συνεργάζεστε με άλλους ανεξάρτητα από ποιο λογισμικό χρησιμοποιούν.
•Να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογισμικό της επιλογής σας για υπηρεσίες που παρέχει η
κυβέρνησή σας.
•Τα λιγότερο ορατά αποτελέσματα των Ανοιχτών Προτύπων είναι ότι οδηγούν σε περισσότερο
ανταγωνισμό στο λογισμικό και περισσότερο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες πληροφο-
ρικής που αποφεύγουν το κόστος του κλειδώματος.


Περισσότερες Πληροφορίες ~κλικ στις εικόνες
Εικόνα Εικόνα

ΠΗΓΗ:Από ενημερωτικό έντυπο της Linux Team του ΤΕΙ Λάρισας.
ΗΜ/ΝΙΑ:30/3/12